pixelg
podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - 2020-10-08 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr59/2020

Data sporządzenia: 2020-10-08
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 30 mln zł dotyczące budowy obiektu wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze, parkingiem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje iż w dniu 8 października 2020 r. została podpisana Umowa o roboty budowlane na niżej wyspecyfikowanych warunkach:

Data zawarcia kontraktu: 08.10.2020 r.

Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): NP23 Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Al.. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Wartość kontraktu (PLN, netto): 30 050 000,00
Przedmiot kontraktu: Budowa obiektu wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze, parkingiem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul.Jeleniogórskiej w Poznaniu

Miejsce wykonywania kontraktu: ul. Jeleniogórska 14, Poznań
Terminy realizacji:
a) Data Przejęcia Terenu Budowy: 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, tj. w dniu 15 października 2020 r.,
b) Data zakończenia Prac Rozbiórkowych (I etap Umowy): 03 grudnia 2020 r.,
c) Data zakończenia II etapu umowy (roboty budowlane) - 20 m-cy od daty doręczenia Wykonawcy (ERBUD S.A.) Polecenia Rozpoczęcia Robót , jeżeli Polecenie Rozpoczęcia Robót zostanie doręczone Wykonawcy po Dacie zakończenia Prac Rozbiórkowych albo 21,5 miesiąca od Daty Rozpoczęcia Robót , jeżeli Polecenie Rozpoczęcia Robót zostanie doręczone Wykonawcy przed datą zakończenia Prac Rozbiórkowych.

Warunki płatności: Fakturowanie zgodnie zaawansowaniem, raz w miesiącu na koniec miesiąca, termin płatności 30 dni

Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 10% Wynagrodzenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres realizacji umowy

Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 2,5% Wynagrodzenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres gwarancji i rękojmi

Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) 66 miesięcy gwarancji i rękojmi w rozumieniu kodeksu cywilnego

Kary Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 10% kwoty wynagrodzenia Umowy.

Uwagi Polecenie Rozpoczęcia Robót ma zostać przekazane Generalnemu Wykonawcy najpóźniej do dnia 07.04.2021 r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-08Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 548-70-00
Fax:022 548 70 10
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy