pixelg
podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki - 2020-10-09 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr60/2020

Data sporządzenia: 2020-10-09
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 45,86 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 października 2020r. konsorcjum firm PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) oraz Electrum Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zawarło znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 9 października 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Laszki Wind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Olimpijska 3, 02-636 Warszawa;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 45 862 519,37 PLN netto; w tym wartość przypadająca na PBDI S.A. 35.619.185,86 PLN netto
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki;
5. Ostateczny termin realizacji Umowy: 15 listopada 2021 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 20 dni roboczych od dnia wystawienia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania oraz usunięcia wad i usterek: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 2 lata i 30 dni po podpisaniu Końcowego Protokołu Przejęcia Robót;
9. Kary:
- za opóźnienie w realizacji poszczególnych kamieni milowych: 1% wartości wynagrodzenia netto za każdy pełen tydzień opóźnienia ;
- za opóźnienie w terminie podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót: 1% wartości wynagrodzenia netto za każdy pełen tydzień opóźnienia ;

Maksymalna łączna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-09Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 545-88-81
Fax:022 545 88 82
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy