pixelg
podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg - 2020-10-28 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr63/2020

Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 31,46 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 27 października 2020r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) zawarła znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach.
1. Data zawarcia kontraktu: 27 października 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Farma Wiatrowa Kołobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łostowicka 29, 80-121 Gdańsk;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 31.455.000,00 PLN;
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg;
5. Termin realizacji Umowy: 21.12.2021r.;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 21.12.2021r.
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 5 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 5 lat od podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót;
9. Kary:
- za opóźnienie w realizacji poszczególnych kamieni milowych: 0,01% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w terminie podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót: 0,01% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w usunięciu wad: 0,01% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;

Maksymalna kwota kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-28Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarzadu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 548-70-00
Fax:022 548 70 10
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy