pixelg
podpisanie znaczących umów - 2020-05-05 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie znaczących umów - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2020

Data sporządzenia: 2020-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie umów o łącznej wartości 37,21 mln PLN netto na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 maja 2020r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) podpisała umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych o łącznej wartości 37.207.613,32 PLN netto z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2.
Wartość pojedynczej umowy nie przekracza kwoty 2 mln PLN netto.


Warunki handlowe są jednakowe dla wszystkich zawartych kontraktów:

1. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 20 dni od dnia doręczenia faktury;
2. Terminy realizacji: Realizacja pojedynczego kontraktu nie przekroczy okresu 18 miesięcy od daty otrzymania polecenia rozpoczęcia pracy;
3. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 10% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej na czas realizacji kontraktu;
4. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): 5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres 5 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego.
5. Kary: Za opóźnienia w realizacji poszczególnych kamieni milowych - 0,05% wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w trakcie pierwszych dwóch tygodni opóźnienia a po tym czasie 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu.
6. Uwagi: Przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktów jest uzależnione od pisemnych poleceń rozpoczęcia prac przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-05Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 548-70-00
Fax:022 548 70 10
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy