pixelg
SA - QSr1 - 2020-07-29 - ESOTIQ & HENDERSON SA (esotiq)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki ESOTIQ & HENDERSON SA (esotiq) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-07-29
ESOTIQ & HENDERSON SA
(pełna nazwa emitenta)
ESOTIQ & HENDERSONLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-298Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Budowlanych31C
(ulica)(numer)
+48 58 728 48 00+48 58 728 48 01
(telefon)(fax)
sekretariat@esotiq.comesotiqhenderson.com
(e-mail)(www)
5833117220221133543
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 38 25239 1438 7019 108
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 676-337-381-78
Zysk/strata brutto-1 951-1 009-444-235
Zysk/strata netto-1 973-1 065-449-248
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 409-7 946-1 230-1 849
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 507-468-343-109
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 278 6 130 746 1 426
Przepływy pieniężne netto, razem-3 638-2 284-828-531
Aktywa razem 139 699131 12430 68830 485
Zobowiązania90 89087 18119 96620 269
Zobowiązania długoterminowe33 91328 6087 4506 651
Zobowiązania krótkoterminowe 56 97758 57312 51613 618
Kapitał własny 48 80943 94310 72210 216
Kapitał zakładowy 2242244952
Liczba akcji 2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]-0,60-0,23-0,14-0,05
Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]-0,59-0,23-0,13-0,05
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]21,8519,674,804,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]21,8519,674,804,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]0,500,000,110,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 37 801 38 654 8 598 8 994
Zysk/strata z działalności operacyjnej-511609 -116142
Zysk/strata brutto-69264 -15715
Zysk/strata netto-70611 -1613
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 149-7 643-1 171-1 778
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 501-1 101-341-256
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 574 6 446 813 1 500
Przepływy pieniężne netto, razem-3 076-2 298-700-535
Aktywa razem 135 910 127 76529 855 29 704
Zobowiązania 85 005 79 392 18 673 18 458
Zobowiązania długoterminowe30 806 23 4956 767 5 462
Zobowiązania krótkoterminowe 54 199 55 897 11 906 12 995
Kapitał własny 50 905 48 373 11 182 11 246
Kapitał zakładowy 224 22449 52
Liczba akcji 2 233 500 2 233 5002 233 500 2 233 500
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]-0,320,01 -0,070,00
Rozwodniona liczba akcji2 233 500 2 233 5002 233 500 2 233 500
Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]-0,320,00 -0,070,00
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]22,79 21,665,01 5,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]22,79 21,665,01 5,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]0,000,000,000,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe wg MSR -31 03 2020 skonsolid.pdfRaport QSr - Q1.2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-29Adam SkrzypekPrezes Zarządu
2020-07-29Krzysztof JakubowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ESOTIQ & HENDERSON SA
Nazwa skrócona jednoskti:ESOTIQ & HENDERSON
Adres:Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk
Telefon:+48 58 728 48 00
Fax:+48 58 728 48 01
Email:sekretariat@esotiq.com
www:esotiqhenderson.com
NIP:5833117220
REGON:221133543

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Esotiq & Henderson SA
ESOTIQ
2020-09-23 SA - PSr
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-08-23 kupno akcji własnych
2020-08-11 kupno akcji własnych
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-29 SA - QSr1
2020-07-07 wybór audytora

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy