pixelg
sprzedaż akcji przez Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. S.A. - 2020-04-03 - EUROCASH SA (eurocash)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. S.A. - komunikat spółki EUROCASH SA (eurocash) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2020
Data sporządzenia:2020-04-03
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot przestał być posiadaczem akcji dających powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ( Spółka ) zawiadamia, że w dniu 02 kwietnia 2020r. otrzymał od spółki Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. S.A. wraz ze spółkami pośrednio i bezpośrednio zależnymi (dalej Azvalor ) informację, że w związku z transakcjami zawartymi na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 20 marca 2020 r. dotyczących zbycia przez Azvalor akcji Eurocash, stał się posiadaczem akcji zapewniających poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A.

Przed rozliczeniem ww. transakcji portfele aktywów zarządzanych przez Azvalor były na dzień 31 grudnia 2019 r. w posiadaniu 11 593 954 akcji Eurocash S.A., z których przysługiwało 11 593 954 głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A., co stanowiło 8,33% kapitału zakładowego Eurocash S.A i 8,33% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A.
Po rozliczeniu ww. transakcji portfele aktywów zarządzanych przez Azvalor posiadają 6 766 727 akcji Spółki, z których przysługuje 6 766 727 głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A., co stanowi 4,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,86% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A.

Poniżej otrzymane zestawienie spółek Azvalor wraz z % udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A.

Nazwa Łączny % udział w ogólnej liczbie głosów

AZVALOR INTERNACIONAL FI 3,88%
MC SICAV S.A. - AZVALOR INTERNATIONAL 0,72%
AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A 0,14%
MC SICAV S.A. - AZVALOR ULTRA 0,10%
MC SICAV S.A. - AZVALOR ALTUM 0,02%
Załączniki
PlikOpis
Azvalor_zawiadomienie_2020_04_02.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-03Jacek OwczarekCzłonek Zarządu
2020-04-03Arnaldo GuerreiroCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROCASH
Adres:Wiśniowa 11, 62-052 Poznań
Telefon:061 658 33 01
Fax:061 658 33 04
Email:eurocash@aurocash.com.pl
www:www.eurocash.com.pl
NIP:779-19-06-082
REGON:631008941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Eurocash SA
EUROCASH
2020-09-23 kandydatura do RN
2020-09-23 WZ - projekty uchwał
2020-09-23 WZ - zwołanie walnego
2020-09-21 drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z DEF sp. z o.o.
2020-09-16 kupno akcji przez członka zarządu
2020-09-08 rezygnacja członka RN
2020-09-04 pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z DEF sp. z o.o.
2020-09-02 kupno akcji przez członka zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy