pixelg
terminarz raportów - 2021-01-22 - Eurotel Spółka Akcyjna (eurotel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki Eurotel Spółka Akcyjna (eurotel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021

Data sporządzenia: 2021-01-22
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.(Rozporządzenie) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Eurotel S.A. ( Emitent, Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:
Raporty roczne:
- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 30 marca (wtorek) 2021 roku; - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 - 30 marca (wtorek) 2021 roku; Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: - za I kwartał roku 2021 - 17 maja (poniedziałek) 2021 roku ; - za III kwartał roku 2021 - 15 listopada (poniedziałek) 2021 roku;
Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:
- 09 września (czwartek) 2021 roku.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2021.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-22Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2021-01-22Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:Eurotel Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:EUROTEL S.A.
Adres:Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk
Telefon:58 5203819 - 20
Fax:58 5203819 w 202
Email:ri@eurotel.pl
www:www.eurotel.pl
NIP:5861584525
REGON:191167690

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Eurotel SA
EUROTEL
2021-02-17 kupno akcji przez Bogusława Marczaka
2021-01-22 terminarz raportów
2020-11-16 SA-QSr3
2020-10-12 rejestracja zmian statutu
2020-09-10 SA - PSr
2020-08-31 aneks do umowy ramowej wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach emitenta
2020-08-31 aneks do umowy o multilinie
2020-08-31 zwrot subwencji finansowej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy