pixelg
nabycie akcji przez Macieja Błasiaka - 2020-10-01 - EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA (examobile)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

nabycie akcji przez Macieja Błasiaka - komunikat spółki EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA (examobile) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2020
Data sporządzenia:2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
EXAMOBILE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zarząd Examobile S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1.10.2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy od Pana Macieja Błasiaka (dalej: Akcjonariusz) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Examobile S.A. Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
M_Błasiak_zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 33%.pdfM_Błasiak_zawiadomienie o zmianie udziału
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01Maciej BłasiakPrezes ZarząduMaciej Błasiak


Nazwa jednostki:EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:EXAMOBILE S.A.
Adres:Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 797 12 13 13
Email:ri@examobile.pl
www:www.examobile.pl
NIP:547-21-36-689
REGON:242585674

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Examobile SA
EXAMOBILE
2020-10-02 akcje w posiadaniu Marcina Agackiego
2020-10-02 akcje w posiadaniu własnym
2020-10-01 rejestracja zmian w statucie
2020-10-01 akcje w posiadaniu Jakuba Kurbiela
2020-10-01 nabycie akcji przez Macieja Błasiaka
2020-10-01 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2020-09-16 podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C
2020-09-03 objęcie akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy