pixelg
zmiana terminu publikacji SA-R - 2020-09-27 - FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC (fabrykakd)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-R - komunikat spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC (fabrykakd) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC
Nazwa skrócona jednostkiFKD
Numer w roku:13/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: Emitent , Spółka ) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 11/2020 i informuje o zmianie dat publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany 26 października 2020 r. Ograniczenia związane z wirusem COVID-19 wydłużyły proces badania sprawozdania rocznego Spółki, w związku z czym Emitent wyznaczył nowy termin przekazania raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 roku przekazane raportem EBI nr 4/2020 z dnia 24.01.2020 r. oraz późniejszymi korektami nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących. Emitent przedstawia skorygowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.: 1. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku 29.06.2020 r. 2. Raport roczny za 2019 rok 26.10.2020 r. 3. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku 14.08.2020 r. 4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku 14.11.2020 r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Imię i nazwiskoStanowisko
Waldemar ZielińskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
FABRYKAKD
2020-09-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-29 WZ - zakończenie obrad walnego
2020-09-29 incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NC
2020-09-28 kupno akcji przez Q20 sp. z o. o.
2020-09-28 sprzedaż akcji przez Romualdę Zielińską
2020-09-28 sprzedaż akcji przez Romualdę Zielińską
2020-09-28 kupno akcji przez Q20 sp. z o. o.
2020-09-27 zmiana terminu publikacji SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy