pixelg
sprzedaż akcji przez Romualdę Zielińską - 2020-09-28 - FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA (fabrykakd)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Romualdę Zielińską - komunikat spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA (fabrykakd) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2020
Data sporządzenia:2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Temat
Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka rady nadzorczej Fabryka Konstrukcji Drewnianych
S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 28 września 2020 r. otrzymał od osoby zobowiązanej pełniącej funkcję członka rady nadzorczej oraz jednocześnie powiązanej z panem Waldemarem Zielińskiem pełniącym funkcję prezesa zarządu Emitenta zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Zgodnie z zawiadomieniem pani Romualda Zielińska w dniu 23 września 2020 r. zakupiła 100.000 (sto tysięcy) w średniej cenie 60 groszy oraz sprzedała na podstawie umowy cywilno-prawnej 2.319.000 (słownie: dwa miliony trzysta dziewiętnaście ) akcje przy średniej cenie za akcje w wysokości 31 groszy.
Załączniki
PlikOpis
pdf_172002.pdf


Nazwa jednostki:FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Adres:Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:+48 61 44 25 155
Fax:+48 61 44 25 156
NIP:7881965071
REGON:301087258

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
FABRYKAKD
2020-09-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-29 WZ - zakończenie obrad walnego
2020-09-29 incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NC
2020-09-28 kupno akcji przez Q20 sp. z o. o.
2020-09-28 sprzedaż akcji przez Romualdę Zielińską
2020-09-28 sprzedaż akcji przez Romualdę Zielińską
2020-09-28 kupno akcji przez Q20 sp. z o. o.
2020-09-27 zmiana terminu publikacji SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy