pixelg
sprzedaż akcji przez Romualdę Zielińską - 2020-09-28 - FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA (fabrykakd)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Romualdę Zielińską - komunikat spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA (fabrykakd) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2020
Data sporządzenia:2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69
ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu oraz zbyciu akcji i zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów przez panią Romualdę Zielińską. W wyniku transakcji kupna 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji oraz sprzedaży 2.319.000 (słownie: dwa miliony trzysta dziewiętnaście ) akcji w drodze umowy cywilno-prawnej pani Romualda Zielińska posiada 6.781.000 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy) stanowiących 25,78% udziału w kapitale zakładowym oraz 25,78% udziału w głosach.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie RZ1.pdf


Nazwa jednostki:FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Adres:Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:+48 61 44 25 155
Fax:+48 61 44 25 156
NIP:7881965071
REGON:301087258

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
FABRYKAKD
2020-09-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-29 WZ - zakończenie obrad walnego
2020-09-29 incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NC
2020-09-28 kupno akcji przez Q20 sp. z o. o.
2020-09-28 sprzedaż akcji przez Romualdę Zielińską
2020-09-28 sprzedaż akcji przez Romualdę Zielińską
2020-09-28 kupno akcji przez Q20 sp. z o. o.
2020-09-27 zmiana terminu publikacji SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy