pixelg
decyzja o likwidacji oddziału - 2020-09-07 - FAMUR Spółka Akcyjna (famur)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

decyzja o likwidacji oddziału - komunikat spółki FAMUR Spółka Akcyjna (famur) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2020

Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Decyzja o likwidacji oddziału Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, iż w dniu 7 września 2020 roku podjął uchwałę dotyczącą optymalizacji procesów produkcyjnych w grupie produktowej przenośników taśmowych oraz kolejek i tras poprzez przeniesienie ich wytwarzania odpowiednio do oddziałów w Nowym Sączu i Katowicach, jednocześnie postawienia w stan likwidacji oddziału w Piotrkowie Trybunalskim ( Oddział ). Globalny kryzys COVID-19, kontynuacja trendu spadkowego na światowych rynkach cen węgla, a dodatkowo oczekiwana reorganizacja polskiego górnictwa węgla energetycznego, mogąca prowadzić do istotnego ograniczenia wydobycia tego surowca w Polsce, powoduje znaczące redukcje zamówień przez kopalnie na nowe maszyny i urządzenia, co szczególnie mocno dotknęło grupę produktową przenośników taśmowych oraz kolejek i tras. Zarząd FAMUR S.A. ocenia, że sytuacja ta nie ulegnie poprawie w perspektywie ani krótko- ani średnio-terminowej z następujących powodów:
- duża część popytu na te urządzenia została zaspokojona w poprzednim okresie; - urządzenia te dają się stosunkowo łatwo realokować między kopalniami, co w związku z zapowiadanym zmniejszaniem wydobycia przez polskie górnictwo będzie istotnie wpływać na postępującą redukcję zapotrzebowania na te urządzenia lub wręcz może powodować brak nowych postępowań przetargowych; - przenośniki taśmowe są urządzeniami stosunkowo nieskomplikowanymi konstrukcyjnie, zatem w celu poszukiwania oszczędności kopalnie mogą dokonywać ich serwisów i remontów we własnym zakresie lub z pomocą powiązanych spółek remontowych.
Dążąc do dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej, a także optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz kompetencji technologicznych poszczególnych oddziałów, Zarząd FAMUR zdecydował o przeniesieniu produkcji przenośników taśmowych z oddziału w Piotrkowie Trybunalskim do oddziału w Nowym Sączu, gdzie została już skoncentrowana produkcja przenośników zgrzebłowych. Mniejszą w skali, ok 15% przychodów Oddziału, działalność realizowaną w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie produkcji kolejek i tras przejmie oddział w Katowicach.
Działania te pozwolą Grupie FAMUR dostosować swoje zasoby operacyjne do bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej przy równoczesnym zachowaniu kompetencji produkcyjnych, techniczno-technologicznych oraz know-how produktowego, umożliwiających produkcję przenośników taśmowych oraz kolejek i tras stosownie do pozyskanych zamówień.

Powyższe działania wpisują się w filary przyjętej Strategii, a w szczególności dążenia do doskonałości operacyjnej poprzez utrzymywanie elastycznego modelu operacyjnego w celu szybkiej adaptacji do zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

W związku z likwidacją Oddziału 27 pracowników otrzyma możliwość przejścia do zakładu w Katowicach, 10 pracowników do zakładu w Nowym Sączu, a 198 pracowników zostanie objętych procedurą zwolnień grupowych. W związku z powyższym Emitent w dniu 7 września 2020 roku powiadomi stronę społeczną o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia i jednocześnie powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Oddziale.

Ostateczne dane w zakresie wpływu likwidacji Oddziału na wyniki finansowe Grupy FAMUR zostaną podane w okresowym sprawozdaniu finansowym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-07Tomasz JakubowskiWiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
2020-09-07Beata ZawiszowskaWiceprezes Zarządu ds. Finansowych


Nazwa jednostki:FAMUR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:FAMUR S.A.
Adres:Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 359 63 00
Fax:=48 32 359 66 77
Email:sekretariat@famur.com.pl
www:www.famur.com
NIP:634-012-62-46
REGON:270641528

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy