pixelg
otrzymanie decyzji podatkowej w sprawie umorzenia postępowania w zakresie podatku CIT - 2020-09-25 - FAMUR Spółka Akcyjna (famur)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

otrzymanie decyzji podatkowej w sprawie umorzenia postępowania w zakresie podatku CIT - komunikat spółki FAMUR Spółka Akcyjna (famur) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2020

Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Otrzymanie przez Spółkę decyzji podatkowej w sprawie umorzenia postępowania w zakresie podatku CIT
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR SA ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2018 z 19 lutego 2018 r., 53/2018 z 26 września 2018 oraz 51/2019 z dnia 4 września 2019 r., informuje, iż w dniu 25 września 2020 r. otrzymał ostateczną decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: "Organ Podatkowy"), w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013, 2014 i 2015 (dalej: "Decyzja Podatkowa"), w której uchylił on w całości poprzednie stanowisko Organu Podatkowego i umorzył postępowanie w sprawie nieprawidłowego zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłat licencyjnych związanych z korzystaniem ze znaku towarowego. Niniejsza decyzja została wydana w wyniku skutecznie wniesionego przez Emitenta odwołania.


W związku z powyższą decyzją, Urząd Skarbowy dokona zwrotu na rachunek bankowy Emitenta kwoty podatku wraz z odsetkami w łącznej wysokości 16,7 mln zł. Łączny szacowany wpływ na wynik netto powinien wynosić ok. 22,4 mln zł, w wyniku wcześniej utworzonych rezerw związanych z tym ryzykiem. Niniejszy wpływ będzie ujęty w wynikach Emitenta za 3 kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-25Beata Zawiszowska
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2020-09-25Robert Karski Prokurent


Nazwa jednostki:FAMUR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:FAMUR S.A.
Adres:Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 359 63 00
Fax:=48 32 359 66 77
Email:sekretariat@famur.com.pl
www:www.famur.com
NIP:634-012-62-46
REGON:270641528

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy