pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2020-06-29 - FAMUR Spółka Akcyjna (famur)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki FAMUR Spółka Akcyjna (famur) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2020

Data sporządzenia: 2020-06-29
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ FAMUR S.A. w dniu 29.06.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ( Emitent ), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 29.06.2020 r.

1/. TDJ EQUITY I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadająca 242.560.285 akcji zwykłych na okaziciela, dających 242.560.285 głosów oraz 29.293.500 akcji zwykłych imiennych, dających 29.293.500 głosów, tj. łącznie 271.853.785 akcji, dających 271.853.785 głosów, co stanowiło 68,51% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 47,30% w ogólnej liczbie głosów;

2/. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ( NN ) tj.: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ( OFE ) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny ( DFE ), posiadające łącznie 61.800.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 61.800.000 głosów, co stanowiło 15,57% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 10,75% w ogólnej licznie głosów;

3/. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER z siedzibą w Warszawie, posiadający 55.400.000 akcji zwykłych na okaziciela dających 55.513.000 głosów, co stanowiło 13,99% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 9,66% głosów w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-29Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2020-06-29Dawid GruszczykWiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground


Nazwa jednostki:FAMUR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:FAMUR S.A.
Adres:Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 359 63 00
Fax:=48 32 359 66 77
Email:sekretariat@famur.com.pl
www:www.famur.com
NIP:634-012-62-46
REGON:270641528

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy