pixelg
terminarz raportów - 2020-01-28 - FARM51 (farm51)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki FARM51 (farm51) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFARM51
Nazwa skrócona jednostkiF51
Numer w roku:1/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako Spółka , Emitent ) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. 14 lutego 2020 roku - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. 15 maja 2020 r. - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. 14 sierpnia 2020 r. - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. 13 listopada 2020 r. - raport okresowy roczny za 2019 r. 29 maja 2020 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert SiejkaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy