pixelg
wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową spółki - 2020-04-03 - THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (farm51)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową spółki - komunikat spółki THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (farm51) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2020

Data sporządzenia: 2020-04-03
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: "Emitent", "Spółka") w związku z sytuacją epidemiczną wynikającą z pandemii koronawirusa COVID-19 oraz w nawiązaniu do wydanego oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych "ESMA" oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, poniżej przedstawia podsumowanie analizy Emitenta dotyczącej wpływu ww. wydarzeń na działalność operacyjną i finansową Emitenta.

Zarząd Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie precyzyjnie oszacować wpływu pandemii Covid 19 na sytuację finansową Spółki. Jednakże z uwagi na brak możliwości oceny kondycji finansowej kontrahentów Spółki, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych oraz ich długoterminowego wpływu na gospodarkę, a także fakt, iż okoliczności dotyczące pandemii mają charakter niezwykle dynamiczny, Zarząd Spółki nie może wykluczyć pojawienia się negatywnych skutków i ich wpływu na sytuację finansową Spółki. Dlatego też Członkowie Zarządu w osobie: Roberta Siejki, Wojciecha Pazdura oraz Kamila Bilczyńskiego podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na działalność Spółki poprzez sprzedaż przez każdego z nich części posiadanych akcji Spółki (raporty ESPI nr 04/2020, ESPI nr 06/2020), ESPI nr 08/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku). Środki te będą wnoszone do Spółki przez każdego z Członków Zarządu w postaci wystawianych weksli na rzecz Spółki w zależności od potrzeb, które powstaną i będą miały wpływ na ewentualne pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki. Przy czym Zarząd Emitenta wskazuje, że każdy z Członków Zarządu wniesie do Spółki, w związku ze sprzedażą akcji Spółki, kwotę: 1) Robert Siejka nie większą niż jeden milion zł, 2) Wojciech Pazdur nie większą niż jeden milion zł, 3) Kamil Bilczyński nie większą niż jeden milion zł.
Zdaniem Zarządu Spółki, środki pieniężne, w razie potrzeby, wnoszone do Spółki przez Członków Zarządu wspomogą jej płynność finansową oraz umożliwią kontynuację prac nad grą World War 3, w tym trwający proces negocjacji z dużym globalnym podmiotem, specjalizującym się w segmencie gier online-multiplayer, umożliwiającym rozwój marki World War 3 w kontekście premiery finalnych wersji gry oraz ich serwisu po premierze (raport ESPI nr 2/2020 z dnia 24 marca 2020 roku oraz raport ESPI nr 3/2020 z dnia 30 marca 2020 roku).

Ponadto mając na uwadze, specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, celem umożliwienia kontynuacji prac nad aktualnymi projektami Emitenta, całość prac produkcyjnych prowadzona jest obecnie z wykorzystaniem pracy zdalnej (Emitent zainwestował dodatkowe środki na rozwój i rozbudowę struktury serwerowej i sieciowej dostosowując ją do możliwości wydajnej pracy zdalnej), jednak efektywność takiego rozwiązania, również mając na uwadze brak informacji co do tego na jak długo będzie koniecznie jej wdrażanie, zostanie oceniona w przyszłych okresach.
W przypadku wystąpienia zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, Zarząd Emitenta będzie informował osobnymi raportami bieżącymi niezwłocznie po wystąpieniu takich zdarzeń.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-03Robert SiejkaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:THE FARM 51 GROUP S.A.
Adres:Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice
Telefon:+48 32 279 03 80
Fax:+48 32 279 03 80
NIP:6312631819

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy