pixelg
wyniki za I półrocze 2020 - 2020-09-23 - FERRUM SA (ferrum)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki za I półrocze 2020 - komunikat spółki FERRUM SA (ferrum) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr40/2020

Data sporządzenia: 2020-09-23
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 września 2020 r., w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.

Jednostkowe przychody za sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za I półrocze 2020 r. ok. 232.813 tys. zł i były wyższe o ok. 36.358 tys. zł tj. o ok. 19% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I półroczu 2020 r. Spółka zrealizowała dostawy do OGP Gaz-System S.A. w ramach umowy częściowej, o której informowano raportem bieżącym nr 54/2019 r. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Emitent odnotował wzrost zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 10.843 tys. zł do poziomu ok. 13.907 tys. zł. W okresie I półrocza 2020 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 3.214 tys. zł, wyższy o ok. 571 tys. zł od zysku z działalności operacyjnej za I półrocze 2019 r. Na poziomie wyniku netto Emitent za I półrocze 2020 r. poniósł stratę w kwocie ok. 2.531 tys. zł, która była konsekwencją m.in. poniesionych kosztów finansowania zewnętrznego tj. kosztów związanych z zaciągniętymi w 2018 r. i 2019 r. pożyczkami oraz uzyskanym w banku PKO BP kredytem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2020 r. wyniosły ok. 287.276 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 56.240 tys. zł tj. o ok. 24% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno w podmiocie dominującym FERRUM S.A., jak i spółce zależnej ZKS FERRUM S.A. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Grupa Kapitałowa FERRUM ( Grupa ) odnotowała wzrost zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 17.416 tys. zł do poziomu ok. 21.322 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w I półroczu 2020 r. ok. 6.234 tys. zł. Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała za I półrocze 2020 r. stratę netto w wysokości ok. 273 tys. zł, w miejsce zysku netto na poziomie 205 tys. zł za I półrocze 2019 r. Poniesiona skonsolidowana strata netto za I półrocze 2020 r. wynikała m.in. z wyższej kwoty podatku dochodowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I półrocze 2020 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2020 r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-09-23Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki

2020-09-23Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka
Nazwa jednostki:FERRUM SA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRUM
Adres:Porcelanowa 11, 40-246 Katowice
Telefon:(0 32) 255 58 42
Fax:(0 32) 255 42 94
www:ferrum.com.pl
NIP:634-01-28-794
REGON:272581760

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy