pixelg
SA-QS3 i SA-Q3 - 2019-11-14 - GPPI (figene)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QS3 i SA-Q3 - komunikat spółki GPPI (figene) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiGPPI
Nazwa skrócona jednostkiGPP
Numer w roku:36/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za trzeci kwartał 2019 r. zawierający skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FIGENE CAPITAL za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku oraz skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FIGENE CAPITAL S.A. za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Podstawa Prawna: Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
SSF MSSF 20190930_FIGENE CAPITAL_14 11 2019.pdf (1818 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Janusz PetrykowskiPrezes Zarządu
Przemysław MorysiakWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Figene Capital SA
FIGENE
2020-07-14 podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2020-07-01 korekta życiorysu członka RN
2020-06-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-22 powołanie zarządu
2020-06-22 powołanie członków RN
2020-06-22 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członków RN
2020-06-16 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz innych zmian w statucie
2020-06-16 SA - QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy