pixelg
SA - QSr1 - 2020-06-16 - GPPI (figene)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki GPPI (figene) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiGPPI
Nazwa skrócona jednostkiGPP
Numer w roku:14/2020
Rok bieżący:2020
Spółka FIGENE CAPITAL S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za pierwszy kwartał 2020 r. zawierający skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FIGENE CAPITAL za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku oraz skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FIGENE CAPITAL S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. Podstawa Prawna: Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
SSF MSSF 20200331_GK FIGENE CAPITAL.pdf (2170 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Janusz PetrykowskiPrezes Zarządu
Mieczysław NowakowskiProkurent

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy