pixelg
rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości - 2020-02-28 - POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA (fmg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości - komunikat spółki POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA (fmg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2020

Data sporządzenia: 2020-02-28
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.
Temat
Rozwiązanie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednio pod firmą: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka rozwiązała umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie, zawartą w dniu 20 grudnia 2019 r. pomiędzy spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., jako sprzedającym, a Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o., jako kupującym.
Spółka Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o została przejęta przez Spółkę w dniu 20 grudnia 2019 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr ESPI 37/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
Nieruchomość będąca przedmiotem umowy z dnia 20 grudnia 2019 r. nigdy nie została wydana Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o., przez spółkę Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., ani przez Spółkę. Jednocześnie Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o. nie zapłaciła spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., ani Spółce żadnej części ceny.
W związku z rozwiązaniem ww. umowy sprzedaży, niezawinionym przez żadną ze stron tej umowy, żadnej stronie nie przysługuje uprawnienie do obciążenia drugiej strony jakąkolwiek karą umowną. Strony zrzekły się w stosunku do siebie wszelkich roszczeń związanych tak z zawarciem, jak również z rozwiązaniem ww. umowy.
Spółka uznała powyższą informację za istotną ze względu na wartość uzgodnionej ceny sprzedaży nieruchomości pomiędzy spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. a Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o., która miała wpłynąć do Spółki w przyszłości oraz istotny wpływ braku jej otrzymania przez Spółkę na oczekiwane, przyszłe przychody Spółki, a co za tym idzie przyszły wynik finansowy Spółki. Jednocześnie Spółka w dalszym ciągu pozostaje właścicielem nieruchomości i będzie podejmować działania zmierzające do jej sprzedaży w najbliższej przyszłości.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-28Piotr Ziętek Prezes Zarządu

Nazwa jednostki:POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.
Adres:Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa
Telefon:(22) 397 00 00
Fax:(22) 397 00 00
Email:info@famgsa.pl
www:www.famgsa.pl
NIP:5262725362
REGON:015529329

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ONE SA
FMG
2020-05-07 podpisanie umowy nabycia udziałów w Telekomunikacja dla Ciebie sp. z o. o.
2020-04-29 ustanowienie hipoteki
2020-04-28 zawarcie aneksu dot istotnej umowy
2020-04-28 rejestracja w KRS zmiany nazwy
2020-04-28 zmiana terminów publikacji SA-R, SA-RS i SA-QSr1
2020-03-19 zamiar połączenia z Flexcom Sp. z o.o.
2020-03-04 sprzedaż nieruchomości
2020-03-02 sprzedaż nieruchomości

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy