pixelg
sprzedaż nieruchomości - 2020-03-02 - POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA (fmg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż nieruchomości - komunikat spółki POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA (fmg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2020

Data sporządzenia: 2020-03-02
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.
Temat
Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednio pod firmą: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę na podstawie której sprzedała lokal niemieszkalny położony w Warszawie, o powierzchni 327,82 metrów kwadratowych ( Nieruchomość ), za cenę w wysokości 5.650.000,00 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, powiększoną o należny podatek VAT.
Zapłata Spółce ceny za Nieruchomość ma nastąpić w terminie do dnia 31 maja 2020 r.
Nabywca, co do zapłaty ceny za Nieruchomość, w oznaczonym terminie, poddał się na rzecz Spółki egzekucji wprost z aktu notarialnego, na zasadzie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Umowa nie zawiera nietypowych postanowień, ani kar umownych.
Spółka uznała powyższą informację za istotną ze względu na wartość uzgodnionej ceny sprzedaży Nieruchomości, która ma wpłynąć do Spółki w przyszłości, a co za tym idzie wpłynie na przyszły wynik finansowy Spółki.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-02Piotr Ziętek Prezes Zarządu Spółki

Nazwa jednostki:POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.
Adres:Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa
Telefon:(22) 397 00 00
Fax:(22) 397 00 00
Email:info@famgsa.pl
www:www.famgsa.pl
NIP:5262725362
REGON:015529329

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ONE SA
FMG
2020-05-07 podpisanie umowy nabycia udziałów w Telekomunikacja dla Ciebie sp. z o. o.
2020-04-29 ustanowienie hipoteki
2020-04-28 zawarcie aneksu dot istotnej umowy
2020-04-28 rejestracja w KRS zmiany nazwy
2020-04-28 zmiana terminów publikacji SA-R, SA-RS i SA-QSr1
2020-03-19 zamiar połączenia z Flexcom Sp. z o.o.
2020-03-04 sprzedaż nieruchomości
2020-03-02 sprzedaż nieruchomości

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy