pixelg
WZ - żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad walnego - 2020-10-31 - FOXBUY (foxbuy)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad walnego - komunikat spółki FOXBUY (foxbuy) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFOXBUY
Nazwa skrócona jednostkiFOX
Numer w roku:34/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Spółki Foxbuy.com S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: Emitent ) w nawiązaniu do raportu EBI nr 30/2020 z dnia 27 października 2020 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ( NWZ ), informuje, że do Emitenta wpłynęło żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad NWZ od akcjonariusza Emitenta posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta Janali sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Treść żądania wraz z projektami uchwał została przekazana w załączeniu. Najpóźniej na 18 dni przed NWZ, Zarząd Emitenta przekaże zmieniony porządek obrad, uwzględniający żądania akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
zadanie uzupelnienia.pdf (1744 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał JuraPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Foxbuy.com SA
FOXBUY
2020-11-13 kupno akcji przez Janali sp. z o. o.
2020-11-13 zawarcie umowy o współpracy
2020-11-05 sprzedaż akcji przez Pawła Kicińskiego
2020-11-04 kupno akcji przez Janali sp. z o. o.
2020-11-04 rezygnacja członka RN
2020-10-31 życiorys prezesa zarządu
2020-10-31 zmiana strategii rozwoju
2020-10-31 WZ - zmiany w porządku obrad

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy