pixelg
WZ - żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad walnego - 2020-10-31 - FOXBUY.COM SPÓŁKA AKCYJNA (foxbuy)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad walnego - komunikat spółki FOXBUY.COM SPÓŁKA AKCYJNA (foxbuy) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2020
Data sporządzenia:2020-10-31
Skrócona nazwa emitenta
FOXBUY.COM S.A.
Temat
Żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad walnego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Foxbuy.com S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: Emitent ) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2020 z dnia 27 października 2020 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ( NWZ ), informuje, że do Emitenta wpłynęło żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad NWZ od akcjonariusza Emitenta posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta Janali sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Treść żądania wraz z projektami uchwał została przekazana w załączeniu. Najpóźniej na 18 dni przed NWZ, Zarząd Emitenta przekaże zmieniony porządek obrad, uwzględniający żądania akcjonariusza.
Załączniki
PlikOpis
zadanie uzupelnienia.pdfŻądanie uzupełnienia porządku obrad
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-31Michał JuraPrezes Zarządu Michał Jura


Nazwa jednostki:FOXBUY.COM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FOXBUY.COM S.A.
Adres:Solipska 4 b, 02-482 Warszawa
Email:zarzad@foxbuysa.pl
www:foxbuysa.pl

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Foxbuy.com SA
FOXBUY
2020-11-24 zmiany w RN
2020-11-24 WZ - podjęte uchwały: zmiana w RN, zmiana statutu, w tym zmiana nazwy
2020-11-24 sprzedaż akcji przez Softblue SA
2020-11-13 kupno akcji przez Janali sp. z o. o.
2020-11-13 zawarcie umowy o współpracy
2020-11-05 sprzedaż akcji przez Pawła Kicińskiego
2020-11-04 kupno akcji przez Janali sp. z o. o.
2020-11-04 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy