pixelg
zmiana strategii rozwoju - 2020-10-31 - FOXBUY.COM SPÓŁKA AKCYJNA (foxbuy)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana strategii rozwoju - komunikat spółki FOXBUY.COM SPÓŁKA AKCYJNA (foxbuy) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2020
Data sporządzenia:2020-10-31
Skrócona nazwa emitenta
FOXBUY.COM S.A.
Temat
Zmiana strategii rozwoju Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Foxbuy.com S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: Emitent), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości zmianę strategii rozwoju Spółki, która stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zmiana wynika z faktu, że doszło do rozwiązania umowy z dnia 6 czerwca 2020 r. dotyczącej warunkowego nabycia praw do platformy internetowej: Foxbuy.com, na której miały być oferowane produkty w cenach producentów. Do porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 23 listopada 2020 r. zostały dodane (na żądanie akcjonariusza posiadającego powyżej 5% kapitału zakładowego) uchwały dotyczące m.in. zmianę przedmiotu działalności oraz zmianę nazwy (firmy), co powinno umożliwić realizację opublikowanej zmienionej strategii. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w najbliższych tygodniach rozpocznie prace nad badaniami w celu stworzenia innowacyjnego produktu, o którym mowa w strategii.
Załączniki
PlikOpis
zmieniona strategia rozwoju - Foxbuy (Labocanna).pdfzmieniona strategia rozwoju FOXBUY( LABOCANNA)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-31Michał JuraPrezes ZarząduMichał Jura


Nazwa jednostki:FOXBUY.COM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FOXBUY.COM S.A.
Adres:Solipska 4 b, 02-482 Warszawa
Email:zarzad@foxbuysa.pl
www:foxbuysa.pl

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Foxbuy.com SA
FOXBUY
2020-11-24 zmiany w RN
2020-11-24 WZ - podjęte uchwały: zmiana w RN, zmiana statutu, w tym zmiana nazwy
2020-11-24 sprzedaż akcji przez Softblue SA
2020-11-13 kupno akcji przez Janali sp. z o. o.
2020-11-13 zawarcie umowy o współpracy
2020-11-05 sprzedaż akcji przez Pawła Kicińskiego
2020-11-04 kupno akcji przez Janali sp. z o. o.
2020-11-04 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy