pixelg
podpisanie istotnej umowy - 2021-01-21 - GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA (genxone)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie istotnej umowy - komunikat spółki GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA (genxone) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
GENXONE S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach ( Spółka , Emitent , Licencjodawca ) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 21 stycznia 2021 roku, została podpisana umowa ( Umowa ) pomiędzy Emitentem, a Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie ( Zamawiający ).

Niniejsza Umowa została zawarta w zakresie przeprowadzenia projektu pilotażowego, którego celem jest wdrożenie sekwencjonowania nanoporowego do badań epidemiologicznych wirusa SARS-CoV-2 ( Projekt ). Emitent zobowiązał się do:
sprzedaży i dostarczenia sprzętu laboratoryjnego oraz komputera wraz z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji wskazanego Projektu,
udzielenia licencji na oprogramowanie do sekwencjonowania Zamawiający w drodze Umowy nabywa jedynie prawo do korzystania z Programu w zakresie określonym niniejszą Umową, a Licencjodawca udziela Zamawiającemu licencji na czas określony 1 roku od dnia dostarczenia programu, przygotowania i dostarczenia odczynników (wystarczających na sekwencjonowanie co najmniej 200 próbek),
przeszkolenia pracowników Zamawiającego, a także bieżącego ich wsparcia w zakresie realizacji Projektu.

Zgodnie z Umową Zamawiający zobowiązał się uiścić na rzecz Emitenta wynagrodzenia w kwocie brutto 150.000,00 zł za wykonanie przedmiotu Umowy. Okres realizacji projektu potrwa do dnia 22 lutego 2021 roku.
Zarząd Emitenta uznał powyższą Umowę za istotną, z uwagi na fakt, iż realizacja Projektu pozwoli na dopracowanie pierwszego produktu opracowanego przez dział Badawczo Rozwojowy Emitenta w technologii nanoporowego sekwencjonowania NGS. W przypadku pozytywnych wyników realizacji projektu Spółka rozpocznie sprzedaż własnych rozwiązań opracowanych w technologii NANOPORE w postaci zestawów odczynników wraz z protokołami laboratoryjnymi, oprogramowania i rozwiązań bioinformatycznych na rzecz innych laboratoriów, co przyczyni się do realizacji założonej strategii rozwoju Emitenta w najbliższych latach. Ponadto realizacja Projektu umożliwi Spółce osiągnięcie kolejnego źródła przychodów, które zgodnie z założoną strategią rozwoju będzie w przyszłości stanowić istotne źródło przychodów Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Michał KaszubaPrezes ZarząduMichał Kaszuba


Nazwa jednostki:GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GENXONE S.A.
Adres:Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki
Telefon:+48 888 602 308
NIP:7811918132

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy