pixelg
wyniki Q3.2020 - 2020-10-20 - GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA (geotrans)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q3.2020 - komunikat spółki GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA (geotrans) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr47/2020

Data sporządzenia: 2020-10-20
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 października 2020 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres III kwartału 2020 r. Po wstępnej analizie otrzymanych danych zidentyfikowano istotny wzrost w stosunku do analogicznych okresów w roku poprzednim.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta zdecydował o niezwłocznym ujawnieniu wybranych danych finansowych Spółki osiągniętych w ww. okresach, które przedstawiają się następująco:

- Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 11.546.414,20 zł w III kwartale 2020 r. (wzrost o 50,03% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2020 r. przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 35.321.442,06 zł (wzrost o 78,72% r/r);

- Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 4.489.186,56zł w III kwartale 2020 r. (wzrost o 52,50% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2020 r. przekłada się na zysk działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 15.669.559,68 zł (wzrost o 148,33% r/r);

- Zysk netto wyniósł 3.610.780,85zł w III kwartale 2020 r. (wzrost o 58,42% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2020 r. przekłada się na zysk netto o wartości 12.612.948,06 zł (wzrost o 156,52% r/r).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za III kwartał 2020 r. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-20Przemysław Weremczuk
Prezes Zarządu
Przemysław Weremczuk


Nazwa jednostki:GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GEOTRANS S.A.
Adres:Zwycięska 20a/303, 53 - 033 Wrocław
Telefon:+48 (71) 339 99 53
Fax:+48 (71) 339 99 53
Email:biuro@geotrans.com.pl
www:www.geotranssa.pl
NIP:899-264-07-28
REGON:020742097

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Geotrans SA
GEOTRANS
2020-11-30 podpisanie warunkowej umowy dzierżawy
2020-11-27 zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail
2020-11-19 kupno akcji przez członka RN
2020-11-06 SA-Q3
2020-11-06 zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania
2020-11-04 zmiana terminu publikacji SA-Q3
2020-10-22 podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
2020-10-20 wyniki Q3.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy