pixelg
WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN, zmiana statutu - 2020-05-29 - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA (getinoble)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN, zmiana statutu - komunikat spółki GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA (getinoble) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2020
Data sporządzenia:2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Noble Bank S.A. ("Bank") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 29 maja 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Wyciąg z protokołu - podjęte uchwały.pdfUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Maciej KleczkiewiczCzłonek Zarządu
2020-05-29Karol KarolkiewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GETIN NOBLE BANK S.A.
Adres:Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Telefon:22 541 51 58
Fax:22 541 51 59
Email:bank@gnb.pl
www:www.gnb.pl
NIP:108-000-48-50
REGON:141334039

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Getin Noble Bank SA
GETINOBLE
2020-06-26 powołanie członka zarządu
2020-06-02 aktualizacja informacji w zakresie przewidywań wpływu pandemii na działalność i wyniki finansowe banku
2020-05-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-29 powołanie RN
2020-05-29 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN, zmiana statutu
2020-05-22 SA-QSr1
2020-05-20 kandydatury do RN
2020-04-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy