pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2020-05-29 - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA (getinoble)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA (getinoble) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2020

Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku ( Walne Zgromadzenie ), które odbyło się w dniu 29 maja 2020 r.:

1. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 499 731 696 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 73,22% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 47,84% w ogólnej liczbie głosów,

2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 88 208 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,92% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,44% w ogólnej liczbie głosów,

3. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 66 771 592 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,78% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,39% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Maciej KleczkiewiczCzłonek Zarządu
2020-05-29Karol KarolkiewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GETIN NOBLE BANK S.A.
Adres:Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Telefon:22 541 51 58
Fax:22 541 51 59
Email:bank@gnb.pl
www:www.gnb.pl
NIP:108-000-48-50
REGON:141334039

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Getin Noble Bank SA
GETINOBLE
2020-06-26 powołanie członka zarządu
2020-06-02 aktualizacja informacji w zakresie przewidywań wpływu pandemii na działalność i wyniki finansowe banku
2020-05-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-29 powołanie RN
2020-05-29 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN, zmiana statutu
2020-05-22 SA-QSr1
2020-05-20 kandydatury do RN
2020-04-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy