pixelg
rejestracja obligacji serii PPP1 oraz PPP2 w KDPW - 2020-07-16 - GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ghelamco-invest-spolka-z-ograniczona-odpowied)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja obligacji serii PPP1 oraz PPP2 w KDPW - komunikat spółki GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ghelamco-invest-spolka-z-ograniczona-odpowied) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2020

Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Rejestracja obligacji serii PPP1 oraz PPP2 w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia 750.000 obligacji na okaziciela serii PPP1 o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN ( Obligacje Serii PPP1 ) oraz 350.000 obligacji na okaziciela serii PPP2 o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 PLN ( Obligacje Serii PPP2 , a wraz z Obligacjami Serii PPP1, Obligacje ), wyemitowanych przez Emitenta w ramach VIII Programu Emisji Obligacji do kwoty 350.000.000 PLN, do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ). Tym samym spełniony został warunek rejestracji obligacji w KDPW przewidziany w oświadczeniu KDPW z 14 lipca 2020 r. o zawarciu umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych.

Rejestracja Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW nastąpiła w dniu 16 lipca 2020 r. Obligacje zarejestrowano w systemie KDPW, pod kodem ISIN PLGHLMC00479.
W świetle powyższego w dniu 16 lipca 2020 r. emisja Obligacji Serii PPP1 w łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN oraz emisja Obligacji Serii PPP2 w łącznej wartości nominalnej 35.000.000 PLN doszły do skutku.
Datę pierwszego notowania Obligacji na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW ustalono na 22 lipca 2020 r.
Raport sporządzono na podstawie: §17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-16Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel


Nazwa jednostki:GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwa skrócona jednoskti:GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Adres:plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:+48 (22) 455 16 00
Fax:+48 (22) 455 16 10
NIP:5213277751
REGON:015623181

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy