pixelg
SA - R i SA - RS - 2020-05-27 - GOVENA (govena)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R i SA - RS - komunikat spółki GOVENA (govena) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiGOVENA
Nazwa skrócona jednostkiGOV
Numer w roku:5/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta i sprawozdaniami zarządu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
raport jednostkowy Govena za 2019 r..pdf (1054 KB)
Raport roczny skonsolidowany Govena za rok 2019 r..pdf (1719 KB)
Sprawozdanie Zarządu 2019r. Govena Lighting S.A. (3) (1).pdf (544 KB)
Sprawozdanie Zarządu 2019r. grupa kapitałowa Govena Lighting S.pdf (628 KB)
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Govena Lighting S.A. za 2019r_jednostkowe.pdf (937 KB)
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finans. Govena Lighting S.A. 2019r.-sig.pdf (942 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Marcin SzymańskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Govena Lighting SA
GOVENA
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-30 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-06-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-27 SA - R i SA - RS
2020-05-12 SA - QS1 i SA - Q1
2020-04-22 dokonanie przeglądu projektów unijnych
2020-04-06 zawieszenie projektu dystrybucji samochodów elektrycznych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy