pixelg
SA - R - 2020-03-19 - GLOBE TRADE CENTRE S.A. (gtc)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. (gtc) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-19
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Rachunek wyników
Udział w zysku jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych 219.129377.86450.97888.653
Pozostałe przychody operacyjne123.142113.19728.64826.558
Koszty działalności operacyjnej(37.541)(21.793)(8.734)(5.113)
Koszty finansowe(36.352)(40.040)(8.457)(9.394)
Pozostałe koszty operacyjne (3.136)(29.237)(730)(6.859)
Zysk przed opodatkowaniem337.242399.99178.45693.844
Podatek dochodowy(15.486)(10.592)(3.603)(2.485)
Zysk netto 321.756389.39974.85391.359
Zysk na jedną akcję (nie w tys.)0,660,820,150,19
Przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej97.742179.81622.73942.188
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej267.183(283.431)62.157(66.497)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej32.395(101.385)7.494(23.786)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych5.012.4965.116.8241.177.0571.189.959
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty523.314133.102122.81930.954
Pozostałe5.1827.7481.2171.802
Aktywa łącznie5.540.9925.257.6741.301.1611.222.715
Zobowiązania długoterminowe596.981616.418140.186143.353
Zobowiązania krótkoterminowe495.488273.527116.53563.611
Kapitał własny4.448.5234.367.7291.044.6221.015.751
Kapitał podstawowy48.55648.35411.00710.960
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019 Raport Roczny Spolki GTC SA.pdfRaport roczny Spółki Globe Trade Centre SA za rok 2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Thomas KurzmannPrezes ZarząduThomas Kurzmann
2020-03-19Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Sandra KrążGłówna KsięgowaSandra Krąż


Nazwa jednostki:GLOBE TRADE CENTRE S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:GTC
Adres:Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa
Telefon:022 16 60 700
Fax:022 16 60 705
Email:gtc@gtc.com.pl
www:www.gtc.com.pl
NIP:527-00-25-113
REGON:012374369

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Globe Trade Centre SA
GTC
2020-04-29 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-16 powołanie członka zarządu
2020-04-16 powołanie członka RN
2020-04-10 rezygnacja członka RN
2020-04-06 podpisanie warunkowej umowy sprzedaży dot. nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym akcjonariusza większościowego
2020-03-19 SA - RS
2020-03-19 SA - R
2020-03-18 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy