pixelg
SA-Q1 - 2020-10-21 - HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA (harper)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q1 - komunikat spółki HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA (harper) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-04-01 do 2020-06-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-10-21
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARPER HYGIENICS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie142A
(ulica)(numer)
25 759 84 0025 759 85 10
(telefon)(fax)
harper@harperhygienics.comwww.harperhygienics.com
(e-mail)(www)
521-012-05-98002203701
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
PRZYCHODY NETTO ZA SPRZEDAŻY65 577.157 178.714 558.413 345.9
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY18 044.010 630.14 005.82 481.1
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ5 048.4537.71 120.8125.5
ZYSK (STRATA) BRUTTO7 022.441.51 559.09.7
ZYSK (STRATA) NETTO5 940.110.81 318.72.5
EBITDA8 088.13 560.91 795.6831.1
AKTYWA TRWAŁE165 806.0174 514.137 126.341 042.8
AKTYWA OBROTOWE98 370.772 584.122 026.617 070.6
AKTYWA RAZEM264 176.7247 098.259 152.958 113.4
KAPITAŁ WŁASNY63 347.659 148.714 184.413 910.8
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE79 694.846 041.717 844.810.828.3
ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE121 134.3141 907.827 123.733 374.4
PASYWA RAZEM264 176.7247 098.259 152.958 113.5
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
0_HARPER HYGIENICS_SF_jednostkowe_1Q2020.pdfSkrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe HARPER HYGIENICS S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku
HARPER HYGIENICS raport kwartalny 1Q2020.pdfRaport kwartalny HARPER HYGIENICS S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-21Dmitrij KostojanskijPrezes Zarządu
2020-10-21Andrzej KowalskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:HARPER HYGIENICS S.A.
Adres:Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
Telefon:25 759 84 00
Fax:25 759 85 10
Email:harper@harperhygienics.com
www:www.harperhygienics.com
NIP:521-012-05-98
REGON:002203701

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Harper Hygienics SA
HARPER
2020-11-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-11-19 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-11-04 WZ - dokumenty na walne
2020-10-26 zmiana adresu siedziby
2020-10-22 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-10-21 SA-Q1
2020-10-15 termin publikacji SA-Q1
2020-10-12 wybór audytora

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy