pixelg
terminarz raportów - 2020-07-06 - HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (helio)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (helio) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2020

Data sporządzenia: 2020-07-06
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.:
- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2019/2020 30.10.2020 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 27.11.2020 r.,
- raport półroczny (SA-P) za półrocze roku obrotowego 2020/2021 31.03.2021 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 28.05.2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2019/2020 oraz za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-06
Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:HELIO S.A.
Adres:Stołeczna 26, 05-083 Wyględy
Telefon:(0 22) 796 32 16
Fax:(0 22) 752 09 21
Email:helio@helio.pl
www:www.helio.pl
NIP:1181694514
REGON:015533555

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy