pixelg
oddelegowanie członka RN do pełnienia funkcji prezesa zarządu - 2020-03-28 - HEMP (hemp)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

oddelegowanie członka RN do pełnienia funkcji prezesa zarządu - komunikat spółki HEMP (hemp) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiHEMP
Nazwa skrócona jednostkiHMP
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) informuje, że w dniu 27 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 383 §1 k.s.h., podjęła uchwałę o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej w osobie pana Leszka Borkowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta na okres 3 (trzech) miesięcy. Nowopowołany członek Zarządu posiada ponad 15 lat doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz efektywną sprzedażą B2B i B2C, reprezentuje bardzo wysokie umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, optymalizacji procesów oraz Business Intelligence, posiada też doświadczenie w pracy z dużymi zespołami. W odniesieniu do branży konopi (ang: hemp) posiada bardzo bogatą wiedzę i doświadczenie w technologii ekstrakcji frakcji olejowych, olejków aromatycznych i aromatów. Realizował wdrożenia technologiczne w Kanadzie, Ukrainie, Wietnamie, Rosji, Kazachstanie oraz Wielkiej Brytanii. Życiorys zawodowy pana Leszka Borkowskiego, wymagany zgodnie z §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie przekazany niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Eryk NyckowskiOperator

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy