pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-30 - HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA (hminwest)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA (hminwest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla innych emitentów
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-30
HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HM INWEST S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-446Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna5
(ulica)(numer)
+48 22 616 31 94+48 22 616 31 94
(telefon)(fax)
www.grupainwest.pl
(e-mail)(www)
1132482686015717427
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Aktywa trwałe31 789 291,2030 566 157,527 022 464,267 177 681,70
Zapasy159 349 102,87118 632 242,1035 201 268,6427 857 753,22
Należności krótkoterminowe7 852 071,5111 072 425,821 734 574,432 600 076,51
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe19 132 798,9510 638 257,714 226 561,582 498 123,21
Kapitał własny26 853 108,6529 369 739,405 932 028,956 896 733,45
Zobowiązania długoterminowe50 722 288,7753 733 584,2711 204 888,3912 617 960,38
Zobowiązania krótkoterminowe141 783 288,0988 691 781,9431 320 864,2120 827 000,57
Przychody netto ze sprzedaży42 688 878,8416 896 047,719 610 283,393 940 309,63
Zysk/Strata brutto-2 601 549,12-4 830 701,19-585 670,67-1 126 562,78
Zysk/Strata netto-2 460 816,21-3 750 751,54-553 988,34-874 708,85
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
HM raport okresowy za 3 kwartał 2020.pdfHM Raport okresowy za 3 kwartał 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30PIOTR HOFMANPREZES ZARZ|ADU


Nazwa jednostki:HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:HM INWEST S.A.
Adres:Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
Telefon:+48 22 616 31 94
Fax:+48 22 616 31 94
www:www.grupainwest.pl
NIP:1132482686
REGON:015717427

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
HM Inwest SA
HMINWEST
2020-12-28 aport nieruchomości do spółki zależnej
2020-12-16 aport nieruchomości do spółki zależnej
2020-11-30 SA - QSr3
2020-11-06 podpisanie umowy kupna nieruchomości
2020-10-29 kupno akcji przez Piotra Hofmana
2020-10-29 kupno akcji przez Piotra Hofmana
2020-09-29 SA-PSr
2020-07-02 podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz ARP Prefabrykacja Sp. z o.o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy