pixelg
emisja obligacji serii K - 2020-07-24 - I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

emisja obligacji serii K - komunikat spółki I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr49/2020

Data sporządzenia: 2020-07-24
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Emisja obligacji serii K
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 lipca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie emisji 10.000 (dziesięć tysięcy) zabezpieczonych obligacji serii oznaczonej literą K , niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, oprocentowanych według stałej stopy procentowej, nieodbiegającej od warunków rynkowych, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 11 sierpnia 2023 roku ( Obligacje ).

Zabezpieczeniem Obligacji stanowić będzie hipoteka łączna, która zostanie ustanowiona na lokalach usługowych, położonych we Wrocławiu, na nieruchomości gruntowej przy ul. Wszystkich Świętych i pl. Jana Pawła II (w budynkach B8 i B9 inwestycji Bulwar Staromiejski ), do kwoty 150 % wartości przydzielonych Obligacji oraz cesja przeniesienie praw z polis ubezpieczeniowych.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej, określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ( Ustawa ), w oparciu o art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, bez sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie memorandum informacyjnego ( Memorandum ).

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie obligacji serii F i G Emitenta.

Emitent informuje, iż Memorandum dotyczące Obligacji zostanie opublikowane w dniu 27 lipca 2020 roku poprzez publikację na stronie internetowej oferującego, tj. Michael / Ström Dom Maklerski S.A.: www.michaelstrom.pl.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-24Marcin Misztal
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:I2 DEVELOPMENT S.A.
Adres:Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław
Telefon:+48 71 376 60 00
Fax:+48 71 797 88 93
www:www.i2development.pl
NIP:8971785953
REGON:022010257

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
i2 Development SA
I2DEV
2020-09-14 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-09-01 zakończenie skupu obligacji własnych
2020-08-28 SA - PSr
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii F
2020-08-13 emisja, przydział oraz podsumowanie oferty obligacji serii K
2020-07-27 nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
2020-07-24 emisja obligacji serii K

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy