pixelg
emisja, przydział oraz podsumowanie oferty obligacji serii K - 2020-08-13 - I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

emisja, przydział oraz podsumowanie oferty obligacji serii K - komunikat spółki I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr51/2020

Data sporządzenia: 2020-08-13
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Emisja, przydział oraz podsumowanie oferty obligacji serii K
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku Emitent dokonał emisji oraz przydziału 10.000 sztuk obligacji serii K ("Obligacje Serii K ), emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, bez sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie memorandum informacyjnego ( Memorandum ).

Spółka informuje poniżej o wynikach oferty Obligacji Serii K:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 27 lipca 2020 r. - 11 sierpnia 2020 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 13 sierpnia 2020 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 10.000 4. Stopa redukcji: 42,206%
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.303
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 10.000 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 1.000,00 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 146 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 146 10. Nazwa (firma) subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 10.000.000,00 zł 12. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Większość Obligacji serii K została opłacona gotówką (6.987.700,00 zł), pozostała część (3.012.300,00 zł) to dotychczasowi obligatariusze serii F i G.

Według szacunków Emitenta, łączne koszty emisji obligacji serii K wyniosły 330.000,00 zł netto, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 325.000,00 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5.000,00 zł netto,
d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji obligacji serii K będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-13Marcin MisztalPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:I2 DEVELOPMENT S.A.
Adres:Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław
Telefon:+48 71 376 60 00
Fax:+48 71 797 88 93
www:www.i2development.pl
NIP:8971785953
REGON:022010257

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
i2 Development SA
I2DEV
2020-10-27 dokonanie skupu obligacji własnych
2020-10-27 przedterminowy wykup obligacji serii I
2020-09-29 przedterminowy wykup obligacji serii F
2020-09-14 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-09-01 zakończenie skupu obligacji własnych
2020-08-28 SA - PSr
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii F

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy