pixelg
opinia RN dot. sposobu podziału zysku za 2019 - 2020-06-26 - I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

opinia RN dot. sposobu podziału zysku za 2019 - komunikat spółki I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr45/2020

Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu podziału zysku za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 1.06.2020 r., Zarząd i2 Development S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 26.06.2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok 2019, w której to Zarząd zaproponował zmienić założenia obowiązującej Polityki dywidendowej Spółki przedstawionej w Prospekcie Emisyjnym z 2016 r., która to zmiana będzie mieć zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., w ten sposób, że - rezygnować z wypłaty dywidendy i przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 5.615.872,82 zł (słownie: pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 82/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki przychyliła się również do argumentacji Zarządu, zgodnie z którą pandemia COVID-19 oraz jej krótkoterminowy oraz długoterminowy wpływ na globalną i polską gospodarkę, w tym na rynek nieruchomości, mogący negatywnie wpływać na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej, stanowi uzasadnienie dla zarekomendowania przeznaczenia zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą co do sposobu podziału zysku ma podjąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 29.06.2020 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 39/2019 z dnia 1.06.2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-26Marcin MisztalPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:I2 DEVELOPMENT S.A.
Adres:Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław
Telefon:+48 71 376 60 00
Fax:+48 71 797 88 93
www:www.i2development.pl
NIP:8971785953
REGON:022010257

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
i2 Development SA
I2DEV
2020-09-14 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-09-01 zakończenie skupu obligacji własnych
2020-08-28 SA - PSr
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii F
2020-08-13 emisja, przydział oraz podsumowanie oferty obligacji serii K
2020-07-27 nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
2020-07-24 emisja obligacji serii K

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy