pixelg
przedterminowy wykup obligacji serii F - 2020-08-13 - I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przedterminowy wykup obligacji serii F - komunikat spółki I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr52/2020

Data sporządzenia: 2020-08-13
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w przedmiocie całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku, Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Emitent ) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku Emitent podjął uchwałę o dokonaniu całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 2 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 marca 2018 roku oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 4 czerwca 2018 roku oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 7 czerwca 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLI2DVL00071 [dalej: Obligacje].
Całościowy, przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej powiększonej o premię za każde trzy pełne miesiące pozostałe do dnia wykupu wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji. Termin wykupu przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 29 września 2020 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-13Marcin MisztalPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:I2 DEVELOPMENT S.A.
Adres:Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław
Telefon:+48 71 376 60 00
Fax:+48 71 797 88 93
www:www.i2development.pl
NIP:8971785953
REGON:022010257

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
i2 Development SA
I2DEV
2020-10-27 dokonanie skupu obligacji własnych
2020-10-27 przedterminowy wykup obligacji serii I
2020-09-29 przedterminowy wykup obligacji serii F
2020-09-14 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-09-01 zakończenie skupu obligacji własnych
2020-08-28 SA - PSr
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii F

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy