pixelg
zakończenie skupu obligacji własnych - 2020-09-01 - I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zakończenie skupu obligacji własnych - komunikat spółki I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr54/2020

Data sporządzenia: 2020-09-01
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2020 i 53/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku, dotyczących uchwał Zarządu i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w przedmiocie całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii F i G, Emitent informuje, iż w dniu 1 września 2020 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu w dniu 4 września 2020 roku z depozytu 19.129 sztuk obligacji serii F Emitenta, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.912.900,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset złotych) oraz 1.740 sztuk obligacji serii G Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.740.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy złotych). Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji serii F wynosić będzie 67.136 sztuk (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć), a ilość obligacji serii G wynosić będzie 7.260 sztuk (słownie: siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt). Tym samym Emitent zakończył skup obligacji własnych serii F, o którym informował w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dnia 7 maja 2020 roku. Termin wykupu pozostałej części obligacji serii F i G przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 14 września 2020 roku (dla serii G) i 29 września 2020 roku (dla serii F).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-01Marcin MisztalPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:I2 DEVELOPMENT S.A.
Adres:Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław
Telefon:+48 71 376 60 00
Fax:+48 71 797 88 93
www:www.i2development.pl
NIP:8971785953
REGON:022010257

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
i2 Development SA
I2DEV
2020-09-29 przedterminowy wykup obligacji serii F
2020-09-14 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-09-01 zakończenie skupu obligacji własnych
2020-08-28 SA - PSr
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii F
2020-08-13 emisja, przydział oraz podsumowanie oferty obligacji serii K
2020-07-27 nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy