pixelg
korekta SA-PS - 2020-10-01 - SATIS GROUP S.A. (ialbgr)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-PS - komunikat spółki SATIS GROUP S.A. (ialbgr) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2020
Data sporządzenia:2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Korekta skróconego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości: korektę skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 1 października 2020 roku ( Raport ) oraz korektę sprawozdania z działalności Emitenta za I półrocze 2020 roku ( Sprawozdanie z Działalności ).
Emitent informuje, iż dokonanie przedmiotowych korekt było spowodowane wyłącznie przekazaniem Spółce w dniu dzisiejszym, przez firmę audytorską informacji o konieczności dokonania przez Spółkę stosownych korekt danych porównawczych za 2019 rok. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż dokonane zmiany zarówno w Raporcie jak i Sprawozdaniu z Działalności mają wyłącznie kosmetyczny charakter, tj. wynikają z różnic w zaokrągleniach poszczególnych wartości pomiędzy danymi opublikowanymi w dniu 30 września 2019 roku w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 roku, a danymi porównawczymi za 2019 rok w Raporcie. Wobec powyższego Emitent wskazuje, że dokonane korekty nie mają wpływu na: wynik finansowy Spółki w roku 2019 i w kolejnych okresach, ocenę sytuacji finansowej Emitenta ani na żadne dane i parametry zawarte w Raporcie i Sprawozdaniu z Działalności.
Ponadto, Emitent informuje, że nie załączył do Raportu załącznika zawierającego Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku ze względu na wydanie i przekazanie Spółce przez biegłego tejże opinii dopiero w dniu dzisiejszym.
Zarząd Emitenta zapewnia, iż opisane zdarzenia ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Skorygowany Raport, skorygowane Sprawozdanie z Działalności oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent dokona niezwłocznej korekty skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
PlikOpis
RAPORT_Q22020_po korekcie.pdfSkonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku
Satis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2020_po korekcie.pdfSprawozdanie z działalności Emitenta za I półrocze 2020 roku
2020 Satis Group PB RBR SSF.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I POŁROCZE 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01Andrzej WronaPrezes ZarząduAndrzej Wrona


Nazwa jednostki:SATIS GROUP S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:SATIS GROUP SA
Adres:Bekasów 74, 02-803 Warszawa
Telefon:+48 22 380 47 48
Fax:+48 22 380 47 38
Email:ir@ialbatros.com
www:www.ialbatros.com
NIP:583-26-22-565
REGON:191845930

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy