pixelg
WZ - podjęte uchwały - 2020-09-29 - SATIS GROUP S.A. (ialbgr)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały - komunikat spółki SATIS GROUP S.A. (ialbgr) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2020
Data sporządzenia:2020-09-29
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez NWZ Satis Group S.A. w dniu 29.09.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2020, 28/2020, 29/2020 oraz 30/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu 29 września 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( NWZ ).

W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ, w tym między innymi treść uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki, a także treść uchwały przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
Ponadto, Emitent informuje, że wobec braku wniosków w przedmiocie odwołania bądź powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, NWZ odstąpiło od podjęcia uchwał objętych punktem 5 porządku obrad NWZ.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte przez NWZ SATIS GROUP SA 29.09.2020.pdfZał. 1. Treść uchwał podjętych przez NWZ Satis Group S.A. w dniu 29.09.2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-29Andrzej WronaPrezes ZarząduAndrzej Wrona


Nazwa jednostki:SATIS GROUP S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:SATIS GROUP SA
Adres:Bekasów 74, 02-803 Warszawa
Telefon:+48 22 380 47 48
Fax:+48 22 380 47 38
Email:ir@ialbatros.com
www:www.ialbatros.com
NIP:583-26-22-565
REGON:191845930

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Satis Group SA
IALBGR
2020-11-27 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2020-11-13 rejestracja w KRS zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego
2020-10-16 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-10-08 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-10-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-01 korekta SA-PS
2020-10-01 korekta SA-PS
2020-10-01 SA-PS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy