pixelg
SA - Q1 - 2020-05-15 - IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA (ifirma)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q1 - komunikat spółki IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA (ifirma) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
data przekazania: 2020-05-15
IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IFIRMA S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-234Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grabiszyńska241B
(ulica)(numer)
71 769 43 00 071 321 00 16
(telefon)(fax)
relacje-inwestorskie@ifirma.plhttps://www.ifirma.pl/relacje-inwestorskie
(e-mail)(www)
898-16-47-572931082394
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 7725 1021 3131 187
Zysk (strata) z działalności operacyjnej615672140156
Zysk (strata) brutto665697151162
Zysk (strata) netto531555121129
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej757621172145
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-897391-20491
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-256-192-58-45
Przepływy pieniężne netto, razem-396820-90191
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 16312 7532 8912 995
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 1303 995907938
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 4192 411531566
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 0338 7581 9842 057
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)640640141150
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 400 0006 400 0006 400 0006 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,330,260,080,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,330,260,080,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,411,370,310,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,411,370,310,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,070,030,020,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Raport-kwartalny15-05-2020_SAQ012020.pdfRaport kwartalny
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-15Wojciech NarczyńskiPrezes Zarządu
2020-05-15Agnieszka KozłowskaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IFIRMA S.A.
Adres:Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław
Telefon:71 769 43 00
Fax:071 321 00 16
Email:relacje-inwestorskie@ifirma.pl
www:https://www.ifirma.pl/relacje-inwestorskie
NIP:898-16-47-572
REGON:931082394

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
IFIRMA SA
IFIRMA
2020-07-24 istotne pozycje sprawozdania finansowego za I półrocze 2020
2020-07-01 rezygnacja członka RN
2020-06-30 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-06-30 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-15 SA - Q1
2020-05-04 zaliczka na poczet dywidendy 0,03zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy