pixelg
nabycie praw i obowiązków w Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom. - 2020-01-14 - IFM GLOBAL FUNDS (ifm)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

nabycie praw i obowiązków w Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom. - komunikat spółki IFM GLOBAL FUNDS (ifm) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiIFM GLOBAL FUNDS
Nazwa skrócona jednostkiIFM
Numer w roku:1/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r., na podstawie umowy przeniesienia praw i obowiązków spółki komandytowej Foto Volt Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ( FVE ) z siedzibą w Katowicach, Emitent stał się jedynym komandytariuszem FVE. Wartość umowy wyniosła 600.000 PLN, a strony umowy ustaliły, że płatność na rzecz komandytariuszy zbywających prawa i obowiązki nastąpi w kwartalnych ratach począwszy od stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. Po transakcji, Emitent jest jedynym komandytariuszem w FVE z prawem do udziału w zysku w wysokości 98%. Pozostałe 2% udziału w zysku posiada komplementariusz spółki, spółka Foto Volt Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Suma komandytowa FVE wynosi 50.000 zł. IFM Global Funds S.A. przystąpiła jako Komandytariusz do FVE w dniu 2 lipca 2019 r. FVE została powołana do świadczenia usług doradztwa, instalatorskich oraz handlowych na rynku fotowoltaicznym w rejonie Górnego Śląska. Jako start-up, w okresie od końca sierpnia do 31 grudnia 2019 r. FVE zrealizowała kilkanaście instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 200 kW w różnych miastach na terenie Górnego Śląska, zarówno dla klientów prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Obecnie FVE rozwija zespół instalatorski, tak, aby powiększyć zdolności realizacji projektów fotowoltaicznych do kilkunastu miesięcznie w 2021 r. Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych jest najszybciej rosnącym rynkiem odnawialnych źródeł energii (OZE). Na koniec 2018 r. zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 0,7 GW. Ocenia się, że w 2019 r. zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych zwiększyła się o ponad 100 procent. Dynamicznemu rozwojowi rynku sprzyja możliwość obniżenia podstawy podatku dochodowego dla osób fizycznych do kwoty 53 tysięcy złotych na wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne w ramach ulgi termoizolacyjnej oraz oferta tanich kredytów na mikroinstalacje fotowoltaiczne oferowana przez największe banki. Trend rozwoju fotowoltaiki jest również wzmacniany podwyżkami cen energii elektrycznej, które weszły w życie 1 stycznia br. Rząd wspiera rozwój rynku fotowoltaicznego poprzez programy Mój Prąd oraz Czyste Powietrze . W ocenie Zarządu, rynek usług fotowoltaicznych oferuje dobre perspektywy rozwoju oraz stabilne zyski w przyszłości. W najbliższych kwartałach Zarząd planuje dalszy rozwój tego biznesu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacja poufna
Imię i nazwiskoStanowisko
Aleksander JawieńPrezes Zarządu IFM Global Funds S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
IFM Global Funds SA
IFM
2020-05-15 SA-Q1
2020-05-13 zawarcie umowy o subwencję finansową z PFR
2020-05-12 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-04-16 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-04-16 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-04-01 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, w tym nazwy
2020-03-20 SA-R
2020-03-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy