pixelg
SA - QS1 i SA - Q1 - 2020-05-15 - IMAGIS (imagis)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QS1 i SA - Q1 - komunikat spółki IMAGIS (imagis) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiIMAGIS
Nazwa skrócona jednostkiIMG
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) przekazuje, do publicznej wiadomości, skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Załączniki: Skonsolidowany raport kwartalny plik: Imagis Raport kwartalny Q1 2020-pub.pdf
Plik
Imagis Raport kwartalny Q1 2020-pub.pdf (1077 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jerzy CeglińskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Imagis SA
IMAGIS
2020-06-30 oddalenie apelacji w sprawie o zapłatę
2020-05-15 SA - QS1 i SA - Q1
2020-03-27 SA - RS
2020-03-27 SA - R
2020-03-18 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-02-14 SA-QS4
2020-02-04 zmiana adresu siedziby
2020-01-30 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy