pixelg
terminarz raportów - 2021-01-21 - GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA (immobile)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA (immobile) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

1. Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2021 r. - dnia 28 maja 2021 r.
- za III kwartał 2021 r. - dnia 26 listopada 2021 r.

2. Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. dnia 28 września 2021 r.

3. Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 r. - dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 i II kwartał roku obrotowego 2021.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu
2021-01-21

Piotr Fortuna

Członek Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Adres:Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz
Telefon:052 561 23 30
Fax:052 321 00 78
Email:sekretariat@immobile.com.pl
www:www.immobile.com.pl
NIP:5540309005
REGON:090549380

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy