pixelg
wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność grupy - 2020-04-01 - IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (impera)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność grupy - komunikat spółki IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (impera) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia: 2020-04-01
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 12 marca 2020 roku, komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka, Emitent), przekazuje informację dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej.
Zarząd według jego najlepszej wiedzy stoi na stanowisku, że wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla ciągłości działalności Emitenta. Działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez znacznych przeszkód, a w trosce o bezpieczeństwo swoich współpracowników Zarząd Spółki zdecydował się na przejście w tryb pracy zdalnej. W ocenie Zarządu na obecną chwilę nie jest znany wpływ rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na przyszłą działalność operacyjną Spółki i dlatego nie został uwzględniony przy ocenie kontynuacji działalności. Jednakże z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, mogą się pojawić opóźnienia wynikające m.in. z ograniczenia dostępności pracowników, współpracy z instytucjami i innymi podmiotami w normalnym trybie, co może skutkować opóźnieniami planowanych działań oraz transakcji.
Pomimo braku bezpośredniego zagrożenia aktywności Emitenta i wykonywania bieżących zadań, Zarząd uważnie śledzi otoczenie biznesowe i zdaje sobie sprawę z pogarszającej się sytuacji na rynkach finansowych. Rynkowe zmiany wynikłe w związku z pandemią koronawirusa i jego następstwami, mogą mieć wpływ na działalność spółek zależnych oraz portfelowych Emitenta. W przypadku zaistnienia nowych okoliczności związanych z epidemią COVID-19 i mających wpływ na działalność Spółki, zostaną one przekazane do publicznej wiadomości w oddzielnym raporcie bieżącym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-01Cezary GregorczukCzłonek Zarządu
2020-04-01Adam WojackiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IMPERA ASI S.A.
Adres:Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
Telefon:22 378 55 50
Fax:22 378 55 51
Email:biuro@imperasa.pl
www:www.imperasa.pl
NIP:526-10-29-979
REGON:010965971

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy