pixelg
dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości - 2020-08-03 - INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości - komunikat spółki INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr25/2020

Data sporządzenia: 2020-08-03
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 03.08.2020 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 30.07.2020 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1W/00000189/5 hipoteki umownej na aktywach INPRO S.A., stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez Millennium Bank S.A z siedzibą w Warszawie ("Bank"), na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 13757/20/408/04 z dnia 22.04.2020 r. do kwoty 20.000.000,00 zł.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z 23.04.2020 r.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD1W/00000189/5 i dotyczy:

ustanowionej hipoteki umownej do kwoty 30.000.000 zł na rzecz Millennium Banku SA, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr 13757/20/408/04 z dnia 22.04.2020 r., obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości objętej projektem Ostoja etap I położonej w Rumi, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00000189/5.
Wartość aktywa (gruntu), na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 3.918.014,78 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Na ustanowienie powyższej hipoteki zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-03Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2020-08-03Elżbieta MarksProkurent


Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Inpro SA
INPRO
2020-10-16 podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA
2020-10-05 wyniki Q3.2020
2020-09-14 zmiany w zarządzie i odwołanie prokurentów
2020-09-10 SA - PSr
2020-09-09 pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór przewodniczącego Komitetu Audytu
2020-09-08 rejestracja zmiany statutu
2020-08-13 podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA
2020-08-03 dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy