pixelg
rejestracja w KRS zmiany firmy i siedziby spółki zależnej - 2020-10-29 - INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KRS zmiany firmy i siedziby spółki zależnej - komunikat spółki INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr33/2020

Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany firmy i siedziby spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. (dalej Spółka ) z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 29 października 2020 roku Spółka otrzymała informację od spółki zależnej od INPRO S.A. Domesta - Sp. z o.o. o otrzymaniu przez ten podmiot postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.09.2020 r. w przedmiocie rejestracji w Dziale 1 Rubryka 1 KRS zmienionej firmy: DOMESTA - Sp. z o.o. (było: Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA Sp. z o.o.) oraz o rejestracji w Dziale 1 Rubryka 2 KRS nowego adresu siedziby spółki, tj. 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 68 B (poprzedni adres: 80-298 Gdańsk, ul. Cementowa 5-9).

Powyższe zmiany wynikają z podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej uchwały z dnia 11.09.2020 r.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-29Robert MaraszekWiceprezes Zarządu
2020-10-29Elżbieta MarksProkurent


Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Inpro SA
INPRO
2020-11-24 SA-QSr3
2020-10-29 rejestracja w KRS zmiany firmy i siedziby spółki zależnej
2020-10-26 podpisanie umowy znaczącej z SGB Bankiem SA
2020-10-16 podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA
2020-10-05 wyniki Q3.2020
2020-09-14 zmiany w zarządzie i odwołanie prokurentów
2020-09-10 SA - PSr
2020-09-09 pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór przewodniczącego Komitetu Audytu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy