pixelg
WZ - projekty uchwał - 2020-05-29 - INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - projekty uchwał - komunikat spółki INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2020
Data sporządzenia:2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INPRO Spółka Akcyjna ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. ("Walne Zgromadzenie"), zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku.
Spółka przedstawia również uzasadnienia do projektów części uchwał tj. projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; projektu uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; projektu uchwał w przedmiocie zmian treści Statutu Spółki oraz projektu uchwały w sprawie zaakceptowania zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
Pełne teksty załączników do projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.inpro.com.pl w zakładce Dla inwestora / Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)
Załączniki
PlikOpis
PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA.pdfProjekty uchwał WZA INPRO SA na dzień 25.06.2020 rok
Uzasadnienie Zarządu do projektów uchwał.pdfUzasadnienie do projektów uchwał WZA INPRO SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2020-05-29Elżbieta MarksProkurent


Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Inpro SA
INPRO
2020-07-03 wyniki Q2.2020
2020-06-29 podpisanie umowy znaczącej z mBank SA
2020-06-25 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-06-25 powołanie RN
2020-06-25 wypłata dywidendy 0,15 zł/akcja
2020-06-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,15 zł/akcja, zmiana statutu, powołanie członków RN
2020-06-24 życiorysy kandydatów na członków RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy